IVT Vent 202 Rengöring av spillvattenkopp och spillvattenslang

Ta hand om din Vent 202

Spillvattenslangen kan bli igensatt, här visar vi hur du kontrollerar att så inte skett samt hur du rengör spillvattenkoppen.

Relaterade filmer

Boka ett möte med en av våra experter


*
*