IVT 490 / IVT 690 Rengöring av spillvattenkopp

Så här gör du ren värmepumpens spillvattenkopp

Med jämna mellanrum bör du göra rent din spillvattenkopp då det med tiden bildas avlagringar som kan göra att det blir stopp i avrinningen från din värmepump. Är du osäker, ta gärna kontakt med vår serviceavdelning på 08-80 28 05 eller service@energipartner.se

Relaterade filmer

Boka ett möte med en av våra experter


*
*