Installera värmepump? Här är några vanliga frågor!

Det finns olika typer av värmepumpar som kräver olika nivåer av kompetens för att installera. Eftersom det finns en hel djungel av värmepumpar så uppstår det ofta frågor både innan, under och efter installationen. I denna guide kommer vi gå igenom åtta vanliga frågor som rör värmepumpsinstallation. 

Vilken värmepump ska jag välja?

Vilken typ av värmepump som är rätt för dig beror på många olika faktorer, exempelvis hemmets storlek, dess planlösning, värmesystem och den totala energiförbrukningen. Alla dessa, och fler, faktorer måste tas i beaktning innan man kan välja vilken värmepump som är mest lämplig för ett hushåll. 

Hur går installationen till?

Det skiljer sig självklart mellan pump till pump, men här nedan följer en kortfattad beskrivning av respektive värmepump. 

Luft-luftvärmepump 

Det första steget i installationen för luft-luft värmepumpen är att välja placering för inomhusdelen och därefter kan placering av utedelen bestämmas. Det är optimalt att ha så kort avstånd som möjligt mellan de två delarna då för lång rördragning påverkar pumpens funktion. Själva installationen görs genom hålgenomföringar för innerdelen som man sedan kopplar ihop med en rörkanal genom väggen och till utedelen. 

Luft-vattenvärmepump 

Skillnaden mellan en luft-luftvärmepump och en luft-vattenvärmepump är att den sistnämnda behöver tillgång till vatten. Därmed läggs ett extra steg till i installationen där rördragning för vatten görs till inomhusdelen. 

Frånluftsvärmepump 

En frånluftsvärmepump installeras genom att kopplas ihop med det befintliga uppvärmningssystemet som exempelvis radiatorer eller golvvärme. Den kopplas även till ventilations- och elsystemet. 

Bergvärmepumpar

Bergvärmen har en mer komplex installation i jämförelse med ovanstående alternativ. Installationen inleds med att borra ett djupt hål ned i berggrunden, hålet isoleras med hjälp av ett långt stålrör som sedan kollektorslangen stoppas ned igenom. Sedan dras slangen till bostaden och kopplas till den faktiska bergvärmepumpen. 

Vad kostar en installation av värmepump?

Priset på värmepumpen och installationen av den beror helt på vilken typ av värmepump som ska installeras. För en luft-luft kan det kosta cirka 30.000 kronor medan bergvärme kan uppgå till 250.000 kronor. För att få rätt pris för din bostad bör du be om en offert. 

Hur fungerar ROT-avdrag vid installation av värmepump?

Du har möjlighet att använda ROT-avdrag när du investerar i en installation av värmepump. Vid installation av bergvärme– och jordvärmepumpar får du dra av 35 procent av den totala arbetskostnaden. Medan du kan dra av 30 procent av den totala arbetskostnaden vid installation av luft/vatten– och luft/luftvärmepump

Hur lång tid tar installationen?

Hur lång tid installationen av värmepumpen kommer ta beror på vilken typ du har valt. En luft-luft och frånluft tar cirka 6 timmar medan bergvärmen vars installation är mer komplex tar upp till 2-3 dagar. 

Får man installera en värmepump själv?

En luft-luft värmepump måste enligt lag installeras av en certifierad kyltekniker detta på grund av säkerhetsskäl då värmepumpen innehåller F-gas som måste hanteras rätt. Vad gäller andra typer av värmepumpar finns inget lagkrav på att en certifierad installatör genomför installationen, dock påverkas garantier och försäkring i fall där en privatperson väljer att göra installationen själv. Vi rekommenderar alltid att installationen utförs av fackman. 

Hur ofta behöver en värmepump bytas ut?

Oftast behöver en värmepump bytas ut efter cirka 15-20 år, men exakt hur länge en specifik värmepump håller går inte att säga. Hållbarheten beror på vilken sorts pump du har, vart den är placerad och hur den används. Om du märker att pumpen får driftstopp eller om er energiförbrukning ökar så kan det vara tecken på att värmepumpen behöver bytas ut. 

Jag vill installera värmepump – hur går jag vidare?

Våra installatörer på Energipartner har lång och gedigen erfarenhet av värmepumpsinstallation. Fyll i kontaktformuläret nedan eller ring oss på 08-80 28 05 så bokar vi in ett möte och tittar närmare på just dina behov och förutsättningar.

Boka ett möte med en av våra experter


*
*