Nöjda kunder är vår paradgren

Vad tycker våra kunder om oss? För många brf-styrelser och fastighetsägare kan det vara en extra trygghet att först komma i kontakt med några andra, som redan hunnit byta sitt uppvärmningssystem mot bergvärme. Vilka erfarenheter har dom, vad ska man tänka på. Vi på Energipartner har aldrig varit rädda att låta våra befintliga kunder komma till tals – i denna broschyr berättar fyra av dem med sina egna ord om deras erfarenheter av oss.

Självklart kan du själv få komma i kontakt med dem, eller några av våra hundratals andra referenter när det gäller större fastigheter och lokaler – nöjda kunder är vår paradgren. Hör av dig till oss så förser vi dig med aktuella kontaktuppgifter.

Vår process

1

Kostnadsfri förstudie

Här kartläggs alla förutsättningar inför ett utbyte av befintlig värmeanläggning. Fastighetens nuvarande värme- och varmvattenförbrukning utreds, samt kontrolleras geofysiska förutsättningar. Elanvändning kartläggs.

2

Projektering, dimensionering

Val av systemlösning utifrån ovanstående förutsättningar. Kontroll av tillgänglighet utifrån aktuell systemlösning, upprättande av preliminär borrplan.

Här säkerställer vi även att vårt åtagande uppfyller kraven i en ev. upphandlingsskrivelse.

3

Anbud

Ett färdigt anbud presenteras normalt inom 2-3 veckor. Anbudet omfattar alltid en totalentreprenad under ABT06, samt inkluderas 5 års garanti och serviceprogram med fjärrstyrning och övervakning.

I detta skede kan vi även presentera vårt material inför en styrelse eller årsstämma.

4

Beställning

Entreprenadkontrakt upprättas, samt tar vi fram samtliga underlag för borransökan och ev. andra tillstånd. Energipartner hanterar alla grann- och remissyttranden för uppdragsgivarens räkning.

När borrtillstånd meddelats upprättas en projektplan, för beställarens godkännande.

5

Installation

Vår projektledare samt ansvarig montör koordinerar all information mellan beställare och entreprenör. Grannar i kvarteret får i förväg information om utvändiga arbeten, och i huset kommuniceras avbrott i el och vatten/värmeförsörjning minst ett dygn i förväg under installationstiden.

6

Besiktning

Då installationen är slutförd och alla egenkontroller är genomförda, kallar Energipartner till slutbesiktning. Vi rekommenderar alltid kunden att anlita en extern oberoende besiktningsman.

Vid slutbesiktningen överlämnas anläggningens dokumentation. Handhavandegenomgång sker vanligen vid ett separat tillfälle med beställaren, eller t.ex. husets förvaltare.

7

Garantitid

5 års garanti ingår i alla våra fastighetsprojekt. Under denna tid ingår även fjärrövervakning av anläggningen och servicebesök på plats enligt garantivillkoren.

Se våra fastighetspumpar här Visa produkter

Boka ett möte med en av våra experter


*
*