Bergvärme eller fjärrvärme?

Att välja rätt värmekälla för ditt hushåll kan vara svårt, men genom att välja rätt kan man som husägare påverka sin ekonomi positivt och dessutom förbättra levnadsstandarden generellt. Det finns många olika typer av värmekällor som alla har sina specifika fördelar och nackdelar. I denna guide kommer vi titta närmare på bergvärme och fjärrvärme och ställa deras för- och nackdelar mot varandra. 

Hur fungerar bergvärme respektive fjärrvärme?

För att kunna göra ett välgrundat val för ditt hushåll måste man först förstå hur de olika värmekällorna fungerar. 

Hur fungerar bergvärme?

I berggrunden lagras mängder med solenergi, det är den energin som bergvärmen utnyttjar. När man installerar bergvärme borras ett 100-400 meter djupt hål ner i berggrunden. Därefter sänks ett rör med cirkulerande vätska ner i berggrunden genom hålet. I sin tur värmer den lagrade solenergin upp den cirkulerande vätskan som sedan gör det möjligt att utvinna bergvärme från. Detta görs som mest effektivt genom en bergvärmepump som distribuerar värmen ut i hushållets värme- och vattensystem med hjälp av en energisnål kompressorteknik. 

Hur fungerar fjärrvärme?

Fjärrvärmen fungerar precis som ett slutet kretslopp. Processen startar i en central anläggning, Kraftvärmeverk, där vatten värms upp till mellan 65-110 ºC. I sin tur pumpas detta vatten ut genom det välisolerade ledningsnätet och vidare till olika fastigheter. Varje fastighet har sin egen fjärrvärmecentral som för över fjärrvärmen till husets eget värmesystem. Där värms husets vatten upp som sedan transporteras genom hela värme- och vattensystemet. 

För- och nackdelar

För att enklare kunna avgöra om bergvärme eller fjärrvärme är det rätta valet för ditt hushåll kommer vi nedan lista dess respektive för- och nackdelar. 

Fördelar med bergvärme

 • Bergvärmen genererar en låg energiförbrukning och kan sänka ett hushålls energiförbrukning med upp till 80 procent. 
 • Bergvärme har en lång livslängd och är en lönsam investering som lönar sig inom 6-10 år. 
 • Lösningen kräver minimalt underhåll efter installation. 
 • Bergvärmen är en miljövänlig energikälla som använder en stor del förnybar energi och som lämnar efter sig ett mycket litet CO2-avtryck. 

Nackdelar med bergvärme 

 • Bergvärme är en kostsam investering eftersom installationen är omfattande där både borrning och grävning tillkommer utöver bergvärmepumpen. 
 • Bergvärmepumpen drivs av el vilket gör att den vid strömavbrott skulle stänga av sig själv. 
 • Bergvärmepumpen tar stor plats och gör en del ljud ifrån sig. 

Fördelar med fjärrvärme

 • Fjärrvärmen utnyttjar förnyelsebara energikällor och använder sig av restavfall från skogsindustrin i produktionen. 
 • Fjärrvärmen skapar en jämn och behaglig inomhustemperatur året runt samt varmvattnet riskerar aldrig att ta slut. 
 • Fjärrvärmecentralen tar liten plats, är tyst och driftsäker.
 • Det krävs lite till inget underhåll av fjärrvärme och har lång livslängd. 

Nackdelar med fjärrvärme

 • Ingen möjlighet att välja leverantör och därför ingen möjlighet att påverka kostnaden. 
 • Dyrare priser eftersom det oftast bara finns en aktör inom fjärrvärme på varje ort. 

Kostnader och besparingar

En viktig aspekt att väga in i valet av värmekälla är kostnader och besparingar. Vad gäller kostnader så kommer det se olika ut beroende på om du väljer bergvärme eller fjärrvärme. Dess olika driftskostnader styrs av olika priser där bergvärmen påverkas av elpriserna och fjärrvärmen av fjärrvärmepriserna. Priserna kan variera mycket från kommun till kommun och det är därför viktigt att kontrollera priserna i din kommun. 

Sammanfattning: Bergvärme eller fjärrvärme

Det går inte att utnämna en värmekälla som är mer effektiv än den andra, utan det är individuellt från boende till boende. Vilken värmekälla som i slutändan är mest effektivt för ditt hushåll bestäms av de faktorer som är avgörande för dina behov.

Går du i tankarna att välja bergvärme eller fjärrvärme? Fyll i kontaktformuläret här nedan så bokar vi in ett möte för att kika på vad som passar just ert hushåll bäst!

Boka ett möte med en av våra experter


*
*