Bergvärmeborrning – djup och kostnad?

Bergvärme är en förnybar energikälla som består av solenergi som lagrats i grundvattnet i berggrunden. Med hjälp av en bergvärmepump kan vi komma åt den energin och använda den för att värma upp våra hus.  

Eftersom bergvärmen finns i berggrunden behöver du borra ett eller flera hål i marken i din trädgård för att komma åt energin – så kallad bergvärmeborrning. Men hur djupt behöver man egentligen borra och vad kostar en bergvärmeborrning? Nedan reder vi ut dessa frågor.

Hur djupt måste man borra för bergvärme?

Det är viktigt att borrhålets storlek blir korrekt för att energiutvinningen ska vara tillräckligt stor för att klara av husets värmebehov. Generellt kan man säga att djupet för bergvärmeborrning behöver vara mellan 100 och 400 meter. Men hur djupt man behöver borra beror på en rad olika faktorer: 

Geografisk position – Bergets medeltemperatur varierar beroende på var i Sverige du bor. I norra Sverige har berget en lägre temperatur än i södra och därför behöver hålet vara djupare för att uppnå tillräcklig energiutvinning.  

Berggrundens nivå Hur långt under markytan det finns fast berg varierar, vilket också påverkar borrdjupet. 

Bergarten Olika bergarter har olika värmeledningsförmåga. Vid låg värmeledningsförmåga måste man borra djupare för att kunna utvinna mer energi. Det finns till exempel områden i Sverige där berggrunden består av mycket kalksten, där behöver man borra djupare för att kunna utvinna energin. 

VärmebehovJu mer värme som behövs för att värma upp ditt hus, desto djupare borrhål behövs. Till exempel har hus i norra Sverige generellt sett ett högre värmebehov och kräver därmed ett djupare hål. Men även storleken på huset är en faktor som påverkar. 

Mycket att hålla reda på? Du kan andas ut, för du själv behöver nämligen inte ha koll på dessa faktorer. Borrningsentreprenören som ska genomföra bergvärmeborrning i din trädgård kommer utföra mätningar för att se hur djupa hål som behövs i din trädgård.

Vad kostar det att borra för bergvärme?

Att sätta en prislapp på vad det kostar att borra för bergvärme är inte helt lätt, eftersom priset står i relation till borrdjupet och innehåller följande delar:

Borrning – Kostnaden för bergvärmeborrning sätts oftast per meter. Ju djupare hål som behöver borras desto mer kostar själva borrningen. Och om man behöver borra mycket i hårt berg kostar det mer än att borra i lös jord.  

Rör – Det enkla sättet att tänka är att ju djupare hål, desto längre rör behövs. Ofta brukar det ingå ett antal meter foderrör i offerten, men det är alltid bra att kolla upp det i förhand. För de extra meter där det behövs rör behöver du i regel betala extra. 

Arbete – Precis som de andra kostnaderna beror arbetskostnaden på borrningsdjupet och hur hårt berget är. Arbetskostnaden omfattas av ROT-avdraget och du har rätt att dra av 30% av arbetskostnaden upp till 75.000 kronor.  

Om du vill göra en ungefärlig beräkning av den totala kostnaden för bergvärmeborrning kan du räkna med en schablonkostnad på 200-350 kr per meter borrhål (efter ROT-avdrag).

Intresserad av bergvärme?

Går du i tankarna att installera bergvärme i ditt hem? Hör gärna av dig till oss via formuläret nedan, så kontaktar vi dig!

Boka ett möte med en av våra experter


*
*