Berg

Bergvärme tar tillvara på all den värme som finns lagrad i berget på din tomt. Borra och spara pengar!

Läs mer »

Luft/vatten

Den här metoden använder uteluft för att skapa värme och tappvarmvatten.

Läs mer »

Luft/luft

Tekniken bygger på att värmeenergi utvinns ur uteluften för att sedan spridas som värme eller kyla inne i huset.

Läs mer »

Frånluft

Frånluftsvärme tar tillvara på den varma luft som redan finns i huset och som annars skulle ha ventilerats ut.

Läs mer »

Övrigt

Hos oss hittar du även varmvattenberedare och många andra produkter (flera av dem kan kombineras med vårt övriga sortiment).

Läs mer »

Finansiering av din värmepump

Först av allt erbjuder vi dig en kostnadsfri besiktning av ditt hus. Då får du besök av någon av våra certifierade besiktningshen, som gör en bedömning av fastighetens uppvärmningsbehov, familjens varmvattenförbrukning etc.

Vi diskuterar med dig kring vilka värmepumpvarianter som är lämpliga.

Vår process

1

Först av allt erbjuder vi dig en kostnadsfri besiktning av ditt hus. Då får du besök av någon av våra certifierade besiktningen, som gör en bedömning av fastighetens uppvärmningsbehov, familjens varmvattenförbrukning etc. Vi tittar även på åtkomster, möjliga borrplatser och liknande. Vi diskuterar med dig kring vilken värmepump som är lämplig för din villa, och ger dig samtidigt en presentation av vårt företag.

2

Väljer du att anlita Energipartner, skickar vi förstås en skriftlig bekräftelse på vår överenskommelse. Den innehåller alla uppgifter vi behöver för att kunna göra ROT-avdraget i ditt namn. Om du valt bergvärme, hanterar vi borransökan åt dig. Material beställs hem, så det ligger färdigt och väntar när borransökan är beviljad.

3

Så fort alla tillstånd är klara, planerar vi in din entreprenad. Vår normala leveranstid är 2-3 veckor, men du har förstås själv möjlighet att vara med och styra tiden. Vi skickar alltid ut skriftlig information med alla datum, samt vad som i övrigt är bra att tänka på inför vårt arbete.

4

Första installationsdagens morgon har vår montör en sista genomgång med dig, för att följa upp alla eventuella frågetecken. Därefter kan du, om du vill, i lugn och ro åka till arbetet. Uppstår frågor under arbetets gång, kan du känna dig trygg i att bli kontaktad.

5

När montaget är klart och anläggningen driftsatt, kontaktar vi dig för inbokning av en handhavandegenomgång tillsammans med vår montör. Då går vi igenom värmepumpens alla funktioner, samt hanterar eventuella frågor.

6

När så arbetet är utfört, sänder vi vår faktura. Övrig dokumentation såsom borrprotokoll, garantibevis etc. skickas också via post.

 

Boka ett möte med en av våra experter


*
*