Installera bergvärme – steg för steg

Funderar du på att installera bergvärme? Då har du med största sannolikhet funderingar kring själva processen för att installera bergvärme, och faktum är att den är smidigare än vad många kan tro. Enkelt förklarat kan den delas in i tre delar: förberedelser, installation utomhus och installation inomhus. I den här guiden går vi igenom de olika delarna!

1. Förberedelse inför installationen

Installation av bergvärme inleds med att du och installatören går igenom hur installationen för just ditt hus kommer gå till och var på tomten bergvärmepumpen kommer placeras. Här ser man över följande punkter.

Om din granne också har bergvärme – I dessa fall mäter man ut var grannen borrat hålen för att säkerställa att man kan borra hål på din tomt och var dessa ska placeras i förhållande till grannens. 

Avstånd mellan huset och borrhålen Hur långt ifrån huset man måste borra för att inte skada huset eller andra rör, ledningar och tunnlar i marken runt huset. 

Om det finns nog med plats på tomten – Slutligen mäter man alltid ut för att se till att det finns nog med plats på tomten för att borra fler hål än ett, vilket är ett måste. Hålen bör dessutom alltid borras med 20 meters mellanrum räknat från mitten av det totala borrdjupet för att inte “stjäla” värme från varandra. Så en förutsättning för att ni ska kunna utvinna bergvärme är att det finns tillräckligt med utrymme på tomten. Om det är mycket trångt på tomten eller om det är nära till grannens borrhål så brukar man även grada borrhålet för att vinkla det bort från sitt eget eller grannens borrhål. 

Tips! Om du har bestämt dig för att installera bergvärme, kom ihåg att ansöka om tillstånd hos din kommun för att få borra för bergvärme. Det tar i regel några veckor att få svar från kommunen, så vår rekommendation är att du börjar med att ansöka om det så snart du bestämt dig. 

2. Installationen påbörjas utomhus

När alla förberedelser är klara så påbörjas själva installationen utomhus. Då börjar man med att gräva hålen i marken. Beroende på ditt hus geografiska position så kommer hålen bli olika djupa. Ju mer norrut du bor desto djupare måste man borra i marken. Detta beror på att klimatet i regel är kallare norrut i Sverige. Djupet på hålen kan varierar mellan 100-400 meter. När hålen är borrade förs det ner slangar i hålen som sedan ska transportera vätskan från berggrunden upp till värmepumpen och huset. 

3. Installationen påbörjas inomhus

Så snart hålen är borrade och slangarna har kopplats samman så påbörjas installationen av värmepumpen i huset. Om det funnits en gammal värmepanna monteras den ned och därefter kommer den nya värmepumpen på plats. Därefter kan installatören koppla samman värmepumpen med ytterväggen där slangarna från borrhålen kommer in. En elmontör installerar slutligen givare och ansluter värmepumpen till husets elcentral. 

4. Kontroll att allt fungerar som det ska

När installationen är klar görs en grundlig kontroll att allt fungerar som det ska innan du kan ta över och börja använda din nya värmepump och bergvärme. 

Hur lång tid tar installationen?

Tiden för installation av bergvärme kan variera, men i regel kan du räkna med att det tar ca 2-3 dagar, förutsatt att du har tillstånd från kommunen att sätta igång med processen. 

Vill du installera bergvärme?

Är du redo att installera bergvärme eller vill du komma i kontakt med någon av våra experter? Kontakta oss nedan!

Boka ett möte med en av våra experter


*
*