Nibe i Stockholm

Sedan 1984 har vi hjälpt fler än 6 000 nöjda kunder med både installation och service av Nibe värmepumpar i Stockholm. Så om du behöver rådgivning eller felsökning och service av ditt värmesystem kan du alltid vända dig till oss.

Nibe Service

Nibe värmepumpar av olika slag är ett uppskattat uppvärmningsalternativ i många villor och fastigheter i hela Sverige. De är skonsamma mot miljön och sänker energikostnaderna markant. För att maximera driftsäkerheten och besparingen  rekommenderar vi regelbunden service på din Nibe värmepump. Att med jämna mellanrum serva din pump förlänger livslängden och ger fortsatt optimerad energibesparing.

Vi servar alla Nibe värmepumpar, oavsett om det är vi på Energipartner eller en annan aktör som installerat den från början!

Service av din Nibe värmepump

Vi utför kvalitativ och noggrann service av din värmepump oavsett vilket värmesystem du använder. Med en Nibe service av din värmepump från oss på Energipartner kan du känna dig lugn med att din värmepump fungerar som den ska och ger dig optimal energibesparing.

Service av din Nibe bergvärmepump

Behöver din Nibe bergvärmepump service? Ta kontakt med oss på Energipartner och få snabb service av en erfaren servicetekniker.

Service av din Nibe luftvärmepump

Vi servar både Nibe luft-luftvärmepump och Nibe luft-vattenvärmepump och säkerställer att den ger maximal effekt under en så lång livstid som möjligt. Våra servicetekniker har lång erfarenhet och är experter inom området.

Nibe Jour

Under vinterhalvåret, när uppvärmningen är som allra viktigast, har vi alltid en jourhavande servicetekniker i tjänst alla dagar i veckan. På så vis kan vi snabbt stå till tjänst om din värmepump skulle gå sönder. 

Bra att veta är att många driftstörningar går att åtgärda på egen hand och där kan vi vara till hjälp över telefon. Skulle problemet kvarstå skickar vi direkt ut vår jourhavande servicetekniker för grundlig felsökning och åtgärd.

Du kan även kontrollera några moment själv innan du tar kontakt med oss. Under “Service” och sedan “Gör det själv” eller “Handböcker” kan du enkelt kolla upp om du kan lösa problemet på egen hand.

Frågor och svar om Nibe

Hur lång livslängd har en Nibe värmepump?

Livslängden på en värmepump är mellan 15-20 år.

Hur ofta bör du serva din Nibe värmepump?

Vi rekommenderar att det utförs service på din värmepump vart 2-3:e år. Vi utför då en genomgående kontroll och en noggrann genomgång av hela värmepumpen som säkerställer maximal effektivitet och driftsäkerhet.

Varför ska du välja en Nibe värmepump?

Nibe är ett svenskt företag som arbetat med värmepumpar i över 40 år. De erbjuder hög kvalité och driftsäkerhet. Nibe värmepumpar levererar hög prestanda, driftsäkerhet och stora energibesparingar för både din plånbok och miljön.

Vad ingår i Nibe Service?

Det som ingår i en Nibe Service är:

 • En servicebil, inkl. trängselskatt, drivmedel och framkörning. 
 • Rengöring av: Smutsfilter på värmekrets 
 • Smutsfilter på kalla sidan 
 • Övriga filter 
 • Skvallerrör
 • Fläkten
 • Påfyllning av sprit i köldbärare 
 • Smörjning av alla ventiler

Vi kontrollerar även:

 • Nivån av hetgas på kompressorn
 • Eltillskott effekt
 • Växelventilen
 • Värmebärarpumpen på värmekrets
 • Köldbärarpumpen på kalla sidan
 • Statiska trycket på värmekretsen och den kalla sidan
 • Givare och cirkulationspump
 • Mätning av elpatron

Har du problem med din Nibe värmepump?

Det är kallt i huset, vad kan jag göra med min Nibe värmepump?

 1. Kontrollera att termostaterna är öppna och att det finns flöde i värmesystemet
 2. Kontrollera att elpatronen inte är blockerad
 3. Läs mer om värmekurva och se hur du ställer in rätt temperatur för ditt hus
 4. Kontrollera panntrycket
 5. Kontrollera att anläggningen är urluftad enligt manualen
 6. Starta om produkten
 7. Om ovanstående inte hjälper, kontakta oss på Energipartner så hjälper vi dig!

Hur hanterar jag ett HP-larm på min Nibe värmepump?

Om ett HP-larm uppstår blir kompressorn i din värmepump inte av med värmen den producerar, vilket oftast beror på dåligt/inget flöde i värmesystemet hos en bergvärmepump eller dåligt/inget laddflöde hos en luft-vattenvärmepump. 

Så här går du tillväga för att lösa ditt HP-larm

 1. Kontrollera att värmepumpens termostater på radiatorer/golvslingor är öppna. 
 2. Kontrollera att din värmepump är riktigt avluftat. 
 3. Kontrollera att rätt värmekurva är vald. 
 4. Kontrollera att laddpumpen/cirkulationspumpen går. 
 5. Kontrollera att stopptemperaturen för vattnet inte är ställt för högt. 
 6. Om allt ovan ser ut att fungera korrekt kontakta oss på Energipartner så hjälper vi dig att felsöka ditt problem med din Nibe värmepump.

Hur hanterar jag ett LP-larm på min Nibe värmepump?

Om ett LP-larm uppstår beror det oftast på dålig cirkulation i köldbärarkretsen, en för liten mängd köldmedium eller ett för lågt ventilationsflöde.

Så här går du tillväga för att lösa LP-larmet i din Nibe bergvärmepump:

 1. Kontrollera nivåkärlet och tryckkärlet .Nivåkärlet bör vara fyllt till 2/3I tryckkärlet bör inte trycket vara lägre än 0,5 bar.
 2. Kontrollera att köldbärarpumpen fungerar
 3. Om dessa fungerar korrekt, kontakta oss på Energipartner så kan vi hjälpa dig!

 Så här går du tillväga för att lösa LP-larmet i din Nibe luft-vattenvärmepump:

 1. Kontrollera att förångaren är ren. Varken löv, snö eller is får ligga på den. 
 2. Om den är ren, kontakta oss på Energipartner så kan vi hjälpa dig!

Så här går du tillväga för att lösa LP-larmet i din Nibe frånluftsvärmepump:

 1. Kontrollera att luftfiltret och ventilationsdonen är rena
 2. Kontrollera om frånluftsfläkten är igång 
 3. Om dessa fungerar korrekt, kontakta oss på Energipartner så kan vi hjälpa dig!

Kontakta oss på Energipartner

Vi säljer, installerar och servar Nibe värmepumpar i Stockholm med omnejd. Vi har sedan 1984 haft fler än 6 000 nöjda kunder. Många av dem är återkommande, vilket vi ser som en fantastisk bekräftelse på det jobbet vi gör. 

 • Vi har lång erfarenhet i branschen
 • Vi genomför noggranna besiktningar och service
 • Vi erbjuder de bästa garantipaketen
 • Vi lämnar ärliga och tydliga offerter

Kontakta oss på Energipartner för att få veta mer om vad vi kan erbjuda dig med en värmepump från Nibe. 

Telefon: 08-80 28 05 

E-mail: kontakt@energipartner.se

Boka ett möte med en av våra experter