Nej till ROT-bedrägeri!

20 februari, 2014

Ser du detta märke i ett anbud är du säker på att få ett korrekt ROT-avdrag. Vi som använder oss av detta garanterar att vi följer Svenska Värmepumpsföreningens rekommendationer.

Som uppmärksammats i media använder vissa företag ROT-avdraget på ett otillbörligt sätt. Genom att mygla med den faktiska fördelningen mellan material- och arbetskostnad kan de sänka slutkostnaden för kunden. Detta är naturligtvis olagligt och kan leda till att även du som kund ställs som ansvarig. Det SVEP rekommenderar och som Skatteverket godtagit, är vid en totalentreprenad en ROT-avdragsgrundande arbetskostnad på 30% av totala kostnaden vid installation av berg-, ytjord-, sjö- och grundvattenvärmepumpar samt 25% för luftvärmepumpar.

I de fall där fördelningen anses uppenbarligen felaktig bör du som kund förstå att detta är ett bedrägligt förfanade både från företagets och beställarens sida. Vi på Energipartner välkomnar den hårdare granskning myndigheterna nu signalerat – det var aldrig meningen att ROT skulle bli ett konkurrensmedel.

« Tillbaka

Boka ett möte med en av våra experter


*
*