Grundvattenvärme i Gamla Stan

13 november, 2013

Energipartner har nu slutfört ett av sina mer ovanliga projekt – installation av en värmepump i ett flerfamiljshus i Gamla Stan.

Värmeanläggningen i sig är inte ovanlig – det är en 28 kW värmepump som värmer denna charmiga fastighet från 1400-talet. Det speciella är energikällan, vi använder oss nämligen av grundvatten i stället för den vanliga bergvärmen. Orsaken är att större delen av Gamla Stan ligger mitt på Brunkebergsåsen, som huvudsakligen består av grus och sand. Ur åsen pumpar vi nu grundvatten ur det ena borrhålet, via några filter och en värmeväxlare i pannrummet, för att sedan pumpa ut vattnet igen i ett annat borrhål. Denna metod är tämligen unik här i Stockholmstrakten, men används på andra platser i landet där berget inte är så ytligt. Den stora fördelen är den verkningsgrad vi uppnår – temperaturen på grundvattnet är drygt den dubbla mot vad vi uppmäter i vanligt berg, så den 28 kW värmepump vi nu installerat avger i verkligheten dryga 35 kW.

Just denna fastighet värmdes tidigare med en elpanna. Valet stod mellan grundvattenvärme och fjärrvärme. Fjärrvärmen skulle i och för sig inneburit en lägre investering, men med de höjningar av fjärrvärmetaxorna som förevarit de senaste åren, försvann det alternativet ganska tidigt.

Önskar även ni beakta alternativ till olja, el eller fjärrvärme i större fastigheter, välkommen att kontakta oss. Äger du en fastighet i Gamla Stan – vi har nu en unik kompetens i detta område som vi gärna delar med oss av. Ring oss på 08-80 28 05 eller klicka här för att skicka ett mejl.

« Tillbaka

Boka ett möte med en av våra experter


*
*