Frånluftsvärmepump vs Bergvärme

Frånluftsvärmepump vs Bergvärme – det är vad många av våra kunder ofta står och väger mellan när de ska välja uppvärmningsalternativ.

Bergvärme använder solenergi som har lagrats i berggrunden, vilket är ett nästintill underhållsfritt och långsiktigt alternativ. Ett uppvärmningsalternativ som passar utmärkt för det större huset. Med denna metod går det även att kyla huset under de varmaste sommardagarna.

En frånluftsvärmepump är enkel att underhålla och nyttjar redan befintlig varmluft som finns i inomhusmiljön, anpassar värmeproduktionen efter husets behov och effektivt sänker dina energikostnader med 30-50%.

Båda uppvärmningsalternativen är kort sagt miljövänliga alternativ som också kommer sänka dina energikostnader. Så, vilka aspekter behöver tas i beaktande vid val av värmesystem?

Frånluftvärmepump:

  • Storlek på fastigheten i fråga. Passar bättre för större hus med högre energibehov
  • Använder ett vattenburet system. Därför är det lämpligt om ett sådant redan finns installerat.
  • Behöver mekanisk ventilation. Finns detta inte redan installerat kan det dock vara värt att överväga att installera.

Bergvärme:

  • Berggrunden är avgörande. Olika bergarter är olika bra på att leda värme med varierande grundvattenflöde. Det betyder nödvändigtvis inte att bergvärme är olämplig att kombinera med vissa bergarter, men djupare borrhål kan krävas.
  • Gott om utrymme. Mellan två borrhål behöver det vara minst 20 meter, därför är det viktig att utrymme finns.

Tillstånd. Att få tillstånd för att installera bergvärme kan vara svårt beroende på var du bor, vilket främst rör dig som bor i ett vattenskyddsområde.

Boka ett möte med en av våra experter